Místní akční skupina Mikulovsko o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 Název SCLLD: Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Mikulovsko na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 18. 07.2018

Termín příjmu žádostí: od 18. 07.2018  do 15. 08. 2018 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31. 08. 2018

Místo podání příloh k žádostiv listinné podobě: Náměstí 1, 692 01 Mikulov


Termín příjmu příloh k žádostiv listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a středa vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS,pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:

Manažer CLLD - Ing. Josef Šejnoha, tel: 775 905 908, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Seznam vyhlášených Fichía předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 1Výzvu je 6.641.800,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2, 3, 4 a 6.