Cílem LEADERu+ je podporovat obyvatele venkovských oblastí v tom, aby se vzájemnou spoluprací realizovanou na bázi partnerství vypořádali s novými problémy, kterým venkovské oblasti v souvislosti se změnami v zemědělství v důsledku reforem Společné zemědělské politiky (CAP - Common Agriculture Policy), s rostoucími nároky spotřebitelů na kvalitu zboží, s rostoucím povědomím o problematice životního prostředí, se stále těsnější integrací světové ekonomiky a v souvislosti s rychlým šířením a využíváním nových technologií čelí. Hlavním cílem programu LEADER+ je, aby se představitelé venkovských oblastí zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí, a současně podporovat zavádění nových integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj venkova.

 

Podpora z prostředků programu je soustředěna na:

  • uchování a obnovu přírodního a kulturního dědictví
  • upevnění ekonomického prostředí s příspěvkem k tvorbě pracovních míst
  • zlepšení organizačních schopností komunity

Program LEADER+ zvyšuje přirozenou participaci místních subjektů na rozvoji venkovských regionů. "Silnou zbraní" LEADERu je snaha o maximální decentralizaci rozhodování o přidělování prostředků jednotlivým projektům. Zodpovědnost a iniciativa tak přechází na jednotlivé Místní akční skupiny, které daleko lépe reagují na specifické problémy v regionech a na jejich okamžité potřeby