Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Mikulov, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023131 navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejícího projektu MAP v ORP I.