MAS Mikulovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014 - 2020" vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Mikulovsko - IROP - Zajištění udržitelných forem dopravy". Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

MAS Mikulovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014 - 2020" vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Mikulovsko - IROP - Rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi". Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP:  http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

MAS Mikulovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014 - 2020" vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Mikulovsko - IROP - Rozvoj infrastruktury vzdělávání". Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. 3

VÝZVA MAS - OPZ č. 2

Místní akční skupina MAS Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. 2

VÝZVA MAS - OPZ č. 1

Místní akční skupina MAS Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Místní akční skupina Mikulovsko o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství

Podkategorie