MAS Mikulovsko o.p.s. pořádá dne 23. 12. 2020 seminář pro žadatele k problematice administrace a předkládání žádostí v rámci Výzvy IROP č. 2 "MAS Mikulovsko - IROP - Rozvoj infrastruktury  pro dostupnost a rozvoj sociálních služeba opatření vedoucí k sociální inkluzi".

Seminář se uskuteční od 10,00 hod. v kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 1, 692 01, Mikulov.

Svou účast prosím potvrďte na tel. 602 77 54 98.

MAS Mikulovsko o.p.s. pořádá seminář pro žadatele k problematice administrace  a předkládání žádostí v rámci Výzvy IROP č. 3. "MAS Mikulovsko - IROP - Zajištění udržitelných forem dopravy".

Seminář se uskuteční ve středu 23. 12 .2020 v 9,00 hod. v kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 1, 692 01, Mikulov.

Svou účast prosím potvrďte na tel. 602 77 54 98.

 

Dne 23. 12. 2020 pořádá MAS Mikulovsko o.p.s. seminář pro žadatele k problematice administrace a předládání žádostí v rámci Výzvy IROP č. 1 "MAS Mikulovsko -IROP -Rozvoj infrastruktury vzdělávání".

Seminář se uskuteční v 8,00 hod. v kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 1, 692 01 Mikulov.

Svou účast prosím potvrďte na tel. 602 77 54 98

 

MAS Mikulovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014 - 2020" vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Mikulovsko - IROP - Zajištění udržitelných forem dopravy". Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

MAS Mikulovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014 - 2020" vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Mikulovsko - IROP - Rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi". Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP:  http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

MAS Mikulovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014 - 2020" vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Mikulovsko - IROP - Rozvoj infrastruktury vzdělávání". Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. 3

VÝZVA MAS - OPZ č. 2

Místní akční skupina MAS Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. 2

VÝZVA MAS - OPZ č. 1

Místní akční skupina MAS Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Místní akční skupina Mikulovsko o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství