Seznam přijatých nevybraných žádostí a žádostí s ukončenou administrací Výzvy PRV č. 4

Zápis z jednání Programového výboru MAS Mikulovsko o.p.s., PRV, Výzva č. 4

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Mikulovsko o.p.s., PRV, Výzva č. 4

Seznam přijatých žádostí Výzva PRV č. 4 Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s.

Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“), vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)  výzvu MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na  období 2014 - 2020. Termín vyhlášení výzvy: 05. 01. 2024. Termín příjmu žádostí: od 22.01.2024 do 10.02.2024. Termín registrace na SZIF: 31.03.2024. Celková alokace pro 4. Výzvu: 5.876.488 Kč. Fiche: F2, F3, F6, F9.

 

 MAP III , informace

 

Zápis z jednání programového výboru MAS Mikulovsko o.p.s., PRV, výzva č. 3.

Zápis z jednání výběrové komise PRV, výzva č. 3, MAS MikulovsKo o.p.s.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 3, PRV, MAS Mikulovsko o.p.s.

MAS Mikulovsko o.p.s. pořádá dne 12. 05. 2022 seminář pro žadatele k problematice administrace a předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, Výzva PRV č. 3 MAS Mikulovsko.

Seminář se uskuteční od 08,00 hod. v kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 1, 692 01, Mikulov.

Svou účast prosím potvrďte na tel. 602 77 54 98.

Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“), vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)  výzvu PRV č. 3 - MAS Mikulovsko k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na  období 2014 - 2020. Termín vyhlášení výzvy: 11. 04. 2022. Termín příjmu žádostí: od 11.04.2022 do 13.05.2022. Termín registrace na SZIF: 30.08.2022. Celková alokace pro 2. Výzvu: 5.477.752 Kč. Fiche: F2, F3, F6. 

 

Seznam vybraných projektů, IROP.

Zápis z jednání Programového výboru, IROP, výběr projektů, 25. 10. 2021.

 

 Zápis z jednání Výběrové komise, IROP, hodnocení projektů, 14. 10. 2021

MAS Mikulovsko o.p.s. pořádá dne 29. 07. 2021 seminář pro žadatele k problematice administrace a předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, Výzva PRV č. 2 MAS Mikulovsko.

Seminář se uskuteční od 10,00 hod. v kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 1, 692 01, Mikulov.

Svou účast prosím potvrďte na tel. 602 77 54 98.

 

Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“), jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014-202" vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) výzvu PRV č. 2 - MAS Mikulovsko k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na  období 2014 - 2020. Termín vyhlášení Výzvy č.2: 30.06.2021.Termín příjmu žádostí: od 01.07.2021 do 30.07.2021. Termín registrace na SZIF: 31.08.2021. Celková alokace pro 2. Výzvu: 10.809.000 Kč. Fiche: F1, F2, F3, F5, F6, F7. 

MAS Mikulovsko o.p.s. pořádá dne 23. 12. 2020 seminář pro žadatele k problematice administrace a předkládání žádostí v rámci Výzvy IROP č. 2 "MAS Mikulovsko - IROP - Rozvoj infrastruktury  pro dostupnost a rozvoj sociálních služeba opatření vedoucí k sociální inkluzi".

Seminář se uskuteční od 10,00 hod. v kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 1, 692 01, Mikulov.

Svou účast prosím potvrďte na tel. 602 77 54 98.

MAS Mikulovsko o.p.s. pořádá seminář pro žadatele k problematice administrace  a předkládání žádostí v rámci Výzvy IROP č. 3. "MAS Mikulovsko - IROP - Zajištění udržitelných forem dopravy".

Seminář se uskuteční ve středu 23. 12 .2020 v 9,00 hod. v kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 1, 692 01, Mikulov.

Svou účast prosím potvrďte na tel. 602 77 54 98.

 

Dne 23. 12. 2020 pořádá MAS Mikulovsko o.p.s. seminář pro žadatele k problematice administrace a předládání žádostí v rámci Výzvy IROP č. 1 "MAS Mikulovsko -IROP -Rozvoj infrastruktury vzdělávání".

Seminář se uskuteční v 8,00 hod. v kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 1, 692 01 Mikulov.

Svou účast prosím potvrďte na tel. 602 77 54 98

 

MAS Mikulovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014 - 2020" vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Mikulovsko - IROP - Zajištění udržitelných forem dopravy". Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

MAS Mikulovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014 - 2020" vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Mikulovsko - IROP - Rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi". Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP:  http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

MAS Mikulovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014 - 2020" vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Mikulovsko - IROP - Rozvoj infrastruktury vzdělávání". Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. 3

VÝZVA MAS - OPZ č. 2

Místní akční skupina MAS Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. 2

VÝZVA MAS - OPZ č. 1

Místní akční skupina MAS Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Místní akční skupina Mikulovsko o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství

Podkategorie

 

Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“), vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)  výzvu MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na  období 2014 - 2020. Termín vyhlášení výzvy: 05. 01. 2024. Termín příjmu žádostí: od 22.01.2024 do 10.02.2024. Termín registrace na SZIF: 31.03.2024. Celková alokace pro 4. Výzvu: 5.876.488 Kč. Fiche: F2, F3, F6, F9.