Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 23.4.2013 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 12. září 2012 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 14. května 2012 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 12. května 2011 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013. Žadatelé mohou žádosti předkládat od 23.května 2011 do 8. června 2011 v sídle MAS Mikulovsko na adrese: MAS Mikulovsko, Náměstí 20, 692 01 Mikulov a to ve dnech: pondělí, středa a čtvrtek v časech od 8.00 do 15.30 hodin. Čas pro předání žádosti je nutné domluvit předem (osobně, telefonicky).

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 17. prosince 2010 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Výpočet finančního zdraví v projektech 30.8.2010 13:15

od 2.4.2010 (s platností od této výzvy) je zrušena podmínka splnění a dokladování finančního zdraví ve všech projektech podpořených z osy IV Leader.

Žadatelé ve Fichi č.1 tak již nadále nemusí prokazovat splnění finančního zdraví pomocí universální tabulky jednoduchého účetnictví resp. dodatkové tabulky pro žadatele účtující v účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

 

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 27. srpna 2010 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 21. dubna 2010 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 14. prosince 2009 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 18. srpna 2009 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v 8.kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 2. března 2009 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 3. prosince 2008 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Oznámení k výzvě:

Vyhodnocení a výběr projektů výzvy 1/2008 16.10.2008 15:20

Výbor pro výběr a monitorování projektů na svém zasedání 16. 10. 2008 vyhodnotil a vybral projekty podanné v rámci výzvy 1/2008.

Informace o výběru projektů a seznam doporučených projektů najdete v dokumentech u této výzvy.

Registrační číslo MAS Mikulovsko 1.9.2008 12:37
Při vyplňování Žádosti o dotaci je na začátku nejdříve nutné doplnit registrační číslo MAS Mikulovsko. Údaj se doplňuje v oddílu žádosti B1 - Informace o MAS a Fichi, v políčku č. 4, kde je potřeba z rozbalovacího seznamu vybrat položku 07/002/41100/562/000096.

Aktualizace formuláře žádosti 14.8.2008 9:10
SZIF vydal aktualizovanou verzi žádosti o dotaci z PRV . Formulář ve formátu PDF v sekci "Připojené soubory" byl aktualizován. Stáhněte si prosím novou aktualizovanou verzi.