loga eu

Místní akční skupina (MAS) je obecně prospěšná společnost sdružující partnery veřejné, soukromé a neziskové sféry v mikroregionu. Hlavním cílem MAS Mikulovsko je pomáhat vytvářet vhodná partnerství za účelem zvýšení rozvojového potenciálu regionu.

Aktuality