Hlavním cílem MAS Mikulovsko o.p.s. je pomáhat vytvářet vhodná partnerství  veřejné, soukromé a neziskové sféry v území působnosti za účelem zvýšení rozvojového potenciálu regionu.

Činnost Místní akční skupiny se zaměřuje především na:

  • přenáší iniciativy „zespoda nahoru
  • vytváření a realizování integrovaných strategií na území Mikulovska a napomáhat tak jeho rozvoji
  • rozhodovaní o přidělování dotačních prostředků programu LEADER+ na místním úrovni
  • poskytování poradenství a pomoc při vytváření a realizaci projektů
  • vyměnu zkušeností s jinými MAS v ČR a EU

Realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mikulovsko o.p.s. pro období 2014-2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Zpracování SCLLD MAS Mikulovsko vychází z požadavků formulovaných v metodických dokumentech. Projekt "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mikulovsko o.p.s." je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajistit chod MAS Mikulovsko o.p.s. při realizaci SCLLD v období 2015-2023.

Vážení podnikatelé,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku v rámci podnikání na území MAS Mikulovsko. Vaše informace budou nápomocny k upozornění na problémy a potřeby této oblasti. Díky Vašemu zapojení bude možné podrobněji nasměrovat opatření k řešení situace.

Děkujeme Vám za Váš čas a cenné informace pro strategii.

Pracovníci MAS Mikulovsko

Otevřít dotazník https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/53108/