Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 23.4.2013 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Žadatelé mohou žádosti předkládat od 9.5.2013 do 14.5.2013 v kanceláři MAS Mikulovsko na adrese: MAS Mikulovsko, Náměstí 1, 692 01 Mikulov a to ve dnech: čtvrtek, pátek, pondělí, úterý v časech od 8.00 do 14.00 hodin. Čas pro předání žádosti je nutné domluvit předem (osobně, telefonicky).

Konzultovat záměry a přípravu projektů je možné po celou dobu vyhlášení výzvy. Mimo konzultační hodiny je možné si dohodnout schůzku po předchozí telefonické domluvě s manažery MAS Mikulovsko: Josef Šejnoha, tel.: 775 905 908, Jozef Pavlík, tel.: 775 905 909.

V dokumentech níže naleznete úplný text výzvy, pravidla Programu rozvoje venkova ČR včetně specifické části pro opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, formulář žádosti, a časový harmonogram administrace výzvy.

V této výzvě budou podpořeny projekty v rámci těchto FICHÍ:

  • Fiche, opatření č. 1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků
  • Fiche, opatření č. 3 - Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově
  • Fiche, opatření č. 4 - Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko
  • Fiche, opatření č. 5 - Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko
  • Fiche, opatření č. 7 - Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko
  • Fiche, opatření č. 8 - Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika
  • Fiche, opatření č. 9 - Podpora tvorby tématických tras